Beállítás kezdőlapnak Nyomtatóbarát változat e-mail Keresés
TelepülésünkHírekGalériaElérhetőségek

Közérdekű hírek  

A www.biharnagybajom.hu oldal fejlesztés alatt áll.

Pályázati felhívás - Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Biharnagybajom közigazgatási területén

 

Adventi programok

 

Orvosi ügyelet tájékoztatója

 

Legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016 (IX.30) önkormányzati rendelete a háziorvosi, fogorvosi, védőnői, iskola-egészségügyi és ügyeleti ellátási körzetekről

Rendelet letöltése

Pályázati felhívás

 

  

Tájékoztató geofizikai mérésekről

Tájékoztató

Lakossági felhívás az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

Lakossági tájékoztató

 

Biharnagybajom és Sárrétudvari szennyvízkezelése
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0003

Az alábbi logóra kattintva a program honlapja elérhető:

A Biharnagybajomi Értéktár felhívása

A Biharnagybajomi Értéktár Bizottság az alábbi felhívás közzétételével kéri a biharnagybajomi polgárokat, civil és társadalmi szervezeteket, hogy lakókörnyezetükben a települési értéktárba felvételre érdemes nemzeti értékeket gyűjtsék össze, és javaslataikat terjesszék a Bizottság elé. A héttagú szakmai testület örömmel fogad minden ötletet, elképzelést, és köszönettel fogadja a lakosság támogató együttműködését.

A Biharnagybajomi Értéktár Bizottság munkáját a 2012. július 1-től hatályos magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény alapján végzi, melynek fő célja a magyar nemzeti értékek, és ezen belül a hungarikumok összegyűjtése, védelme, támogatása és megismertetése, ezzel is erősítve a nemzeti tudatot és gazdagságot. A törvény elfogadásával párhuzamosan országos, megyei és helyi szinten is szerveződik az a feltáró munka, amely a magyar értékek gyűjtését, megőrzését szolgálja. A települési értéktárak - így ez az Értéktár is – a nemzeti értékpiramis első lépcsőfokát alkotják.

A Helyi Értéktár a falu területén fellelhető nemzeti értékeket tartalmazó gyűjtemény lesz. A TELEPÜLÉS közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott helyi érték felvételét az Értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a mellékletben található adatlap kitöltésével és visszaküldésével.

A javaslattevő nyomtatvány A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN  személyesen átvehető vagy letölthető a települési weblapon található PDF dokumentumból. LETÖLTÉS

A javaslatot postai úton vagy személyesen folyamatosan be lehet nyújtani a Szűcs Sándor Általános Művelődési Központban (művelődési ház) (4172 Biharnagybajom, Várkert 35.)

Az Értéktár Bizottság a beérkezett javaslatok értékelését követően dönt az Értéktárba történő felvételről, vagy a felvétel elutasításáról.

A település helyi jelentőséget meghaladó értékei a megyei értéktárakba, majd a Magyar Értéktárba juthatnak el. A Magyar Értéktárban nyilvántartott országos, vagy nemzetközi jelentőségű, a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményének számító nemzeti értékekből a Hungarikum Bizottság választja ki a hungarikumokat, melyek a Hungarikumok Gyűjteményébe kerülnek.

A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:
a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét –, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták.

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra.

c) épített környezet: a környezettudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek.

 d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás.

 e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek.

 f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények.

 g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek.

 h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

Biharnagybajom, 2014. december

Biharnagybajomi Értéktár Bizottság

Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

 

 

 

Hasznos hírek
Biharnagybajomi SE labdarúgó szakosztályának weboldalaBiharnagybajom települést
a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja